Home - Aanmelden

Wetenschappelijk

Home » Naslag » Wetenschappelijk

Relevante links
  • DAREnet
    DAREnet is het netwerk van Digital Academic REpositories. Een resultaat van het landelijke DARE programma; een samenwerkingsverband van alle Nederlandse universiteiten en enkele wetenschappelijke organisaties.
    http://www.darenet.nl
 
  @Adverteren